ක්‍රියා පද වර්ගීකරණය kriya padha

සිංහල භාෂාව තුල ක්‍රියා පද රාශියක් දැක ගත හැකිය.අපි දැන් වෙන වෙනම ඒ ගැන විමසා බලමු.

01.පුර්ව ක්‍රියා –
පුර්ව ක්‍රියා යනු යම් වාක්‍යක කතෘ අවසාන ක්‍රියාවට පෙර සිදුකරනු ලබන සෙසු සියලුම ක්‍රියා පදයි.
නිද; ළමයා කා,බී,ඇඳ,පැළඳ පාසල් ගියේය.
අයියා හොඳින් පාඩම් කර විභාගයට මුහුණ දී විශ්ව විද්‍යාල වරම් ලැබුවේය.

02.මිශ්‍ර ක්‍රියා –යම් වාක්‍යක කතෘ අවසාන ක්‍රියාවත් සමග ම සිදු කරනු ලබන සෙසු සියලුම ක්‍රියා මිශ්‍ර ක්‍රියා වේ.

නිද; ළමයා සිනා සෙමින් අඬයි.
අම්මා මට බැන බැන කෑම උයයි.

03.විධි ක්‍රියා – විධානයක්,අණ කිරීමක් හැඟවෙන ක්‍රියා පද විධි ක්‍රියා ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.

නිද; දරුවා,මෙහාට එන්න.
ස්වාමින් වහන්ස හෙට දානයට වඩිනු මැනවි.
මගේ ලඟින් එහාට පල.
රුපියල් දහ දහසකින් පඩි වැඩි කරවූ.

04.ආශිර්වාද ක්‍රියා – යහපත් හෝ අයහපත් ප්‍රාර්ථනයක්,ආශින්සනයක් පල කරනු ලබන ක්‍රියා පද ආශිර්වාද ක්‍රියා ලෙස හදුන්වනු ලැබේ.
නිද; සියලු සත්වයෝ නිවන් දකිත්වා!
තොප භංග වේවා!

05.ප්‍රයෝජ්‍යක් ක්‍රියා – තවත් අයෙකුගේ මෙහෙයවීමක්,බලපෑමක් ලබා සිදු කරනු ලබන ක්‍රියා පද ප්‍රයෝජ්‍යක් ක්‍රියා ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.
නිද; තාත්තා අයියා ලවා මිදුල සුද්ද කරවයි.
අම්මා නංගි ලවා රෙදි සෝදවයි.

(ප්‍රයෝජ්‍යක් ක්‍රියාව නිර්මාණයේ දී ධාතුවට පසුව “ව” ප්‍රත්‍ය යෙදීමෙන් නිර්මාණය කර ගනී.
කර+ව+යි=කරවයි)
06.අසම්භාව්‍යක් ක්‍රියා – අවි අවිනිශ්චිත ක්‍රියා අසම්භාව්‍යක් ක්‍රියා ලෙස හදුන්වනු ලබයි.මෙය අනු කොටස් දෙකකට බෙදේ.
*අනියමාර්ථයේ අසම්භාව්‍යක් ක්‍රියා
*කාලාර්ථයේ අස්ම්භාව්‍යක් ක්‍රියා

*අනියමාර්ථයේ අස්ම්භාව්‍යක් ක්‍රියා – යම් ක්‍රියාවක් සිදු නොවීමේ හෙවත් අසම්භාවී බවක්,අවිනිශ්චිත බවක් හැඟවෙන ක්‍රියා අනියමාර්ථයේ අසම්භාව්‍යක් ක්‍රියා ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.
නිද; වැසි වැස්සොත් විදුලිය ලැබේවි.
තාත්තා ආවොත් පාට පෙට්ටියක් ගන්න පුළුවන් වේවි.
*කාලාර්ථයේ අස්ම්භාව්‍යක් ක්‍රියා – යමි ක්‍රියා පදයකින් කාලය පිළිබඳව හැගවේනම් එවැනි ක්‍රියා කාලාර්ථයේ අස්ම්භාව්‍යක් ක්‍රියා ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ.
නිද; බල්ලන් බුරද්දී සොරු පැන යති.
ගඟ ගලද්දී කොල්ලෝ ඉවුරට වි බලා සිටියහ.
එහෙනම් ඔන්න අද පාඩම අවසන් තවත් අලුත් පාඩමකින් නැවත මුනගසෙමු.ජය වේවා!

බද්‍ර කල්පයට ජීවිතය සොයා යන්නවුන්ගේ අසිරිමත් සිංහල වැඩබිම-Thakshilavaතක්‍ෂිලාව

Advertisements

මිශ්‍ර සිංහල හෝඩිය mishra sinhala hodiya

03.මිශ්‍ර සිංහල හෝඩිය

පාලි හා සංස්කෘත භාෂාවල ආභාෂය ලබමින් අමිශ්‍ර සිංහල හෝඩිය සමඟ මිශ්‍රව සකස්ව ඇති හෝඩිය මිශ්‍ර සිංහල හෝඩිය ලෙස හදුන්වනු ලබයි.මෙම හෝඩියේ මුලු අක්‍ෂර ප්‍රමානය 54කි.එනම් මෙම හෝඩිය නිර්මානය වී ඇත්තේ අමිශ්‍ර සිංහල හෝඩියට තවත් අක්‍ෂර 22ක් එකතු වීමෙනි.මේ අනුව මෙහි මුලු අක්‍ෂර ප්‍රමාාානය අක්‍ෂර 54ක් බවට පරිවර්ථනය වෙයි
thakshilava

මෙම ඉහත දක්වා ඇත්තේ මිශ්‍ර සිංහල හෝඩියයි.කලු කොටුවට ඉහලින් දක්ව ඇත්තේ ස්වර අක්‍ෂරයන්ය. කලු කොටුකර දක්ව ඇත්තේ ව්‍යංජන අක්‍ෂරයන්ය.

සිදත් සඟරා හෝඩිය sidath sagaraa hodiya

සිංහල පාඩම 01

මුලින්ම අප අධ්‍යනය කළ යුත්තේ සිංහල හෝඩියයි. මූලිකව අධ්‍යනය කිරීමෙීදී හෝඩි කිහිපයක් ගැන අධ්‍යනය කළ යුතුය.

01.සිදත් සඟරා හෝඩිය
02.අමිශ්‍ර සිංහල හෝඩිය
03.මිශ්‍ර සිංහල හෝඩිය
04.නූතන සිංහල හෝඩිය(ජතික අධ්‍යපන ආයතන හෝඩිය)
05.ජත්‍යන්තර සිංහල හෝඩිය ඉහත දක්වා ඇති හෝඩින් පිළිබඳව අප වෙන වෙනම සලකා බැලිය යුතුය.

01.සිදත් සඟරා හෝඩිය අප සිංහල භාෂාව තුළ හමුවන පැරනිම හෝඩිය හමු වන්නේ දඹදෙනි යුගයේදී රචනා කරන ලද සිදත් සඟරාව තුළිනි.මෙම හෝඩිය රචනා කරන ලද කතෘ අවිනිශ්චිත වේ. මේ තුළ ප්‍රණාක්‍ෂර 10ක් වන අතර,ගත්‍රාක්‍ෂර 20ක් ඇත. මේ අනුව මුලු අක්‍ෂර ප්‍රමානය 30කි. 


                                            අ ආ ඉ ඊ උ ඌ
                                           එ ඒ ඔ ඕ  
                                           
                                           ක    ග    ජ 
                                           ට    ඩ   ණ 
                                           ත    ද    න
                                           ප   බ    ම 
                                           ය   ර    ල   ව
                                           ස   හ   ළ   (අ)ං


                                                    මෙම ඉහත දක්ව ඇත්තේ සිදත් සඟරා හෝඩියයි. ඉහතින් දක්වා ඇති අක්‍ෂර 10ය ස්වර අක්‍ෂර වන අතර පහළ අක්‍ෂර 20 ගත්‍රාක්‍ෂර වේ.මෙහිදී ස්වර අක්‍ෂර 10ය වර්ග දෙකකට බෙදේ.එනම් ලුහු අක්‍ෂර හා ගුරු අක්‍ෂර ලෙසය.මේ තුළදී ලුහු අක්‍ෂර යනු කෙටි අක්‍ෂරයි.හ්‍රස්ව ස්වර ලෙසද මෙම අක්‍ෂර හදුන්වනු ලැබේ.මෙම අක්‍ෂර 05කි.ගුරු අක්‍ෂර යනු දිග් අක්‍ෂරයි.දීර්ඝ අක්‍ෂර ලෙසද මෙය හදුන්වනු ලබයි. 


                                                 ලුහු අක්‍ෂර- අ ඉ උ එ ඔ 
                                                ගුරු අක්‍ෂර- ආ ඊ ඌ ඒ ඕ 
                                     
මේ අනුව සිඳත් සඟරවෙහි ඇති ලක්‍ෂන ගැන අවබෝධයක් ඔබට ලබා ගත හැක. මේ තුළ යම් අඩුපඩුකම් ඇතොත් එය පෙන්වා දෙන්නේ නම් අපි ඉතා සතුටු වන්නෙමු.